Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου & Cookies

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

DIACHRON ENTERPRISES LTD με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών ΗΕ379166, με έδρα στην Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 51, 1070 Λευκωσία, Κύπρος, με ΑΦΜ 10379166F (εν τοις εφεξής καλούμενη ως «η Εταιρεία» και/ή «CLEAN i .T», «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.thecleanitapp.comΔιαδικτυακός Τόπος») καθώς και την εφαρμογή για κινητά CLEAN i.T (« Εφαρμογή»). Ως «Διαδικτυακή Πλατφόρμα» θα αναφέρονται το σύνολο των εφαρμογών διαδικτύου για κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και υπολογιστές που ανήκουν στην CLEAN i.T και χρησιμοποιούνται από εσάς προκειμένου για να παραγγείλετε επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού.

2. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε από καιρό σε καιρό τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες CLEAN i.T που παρέχουμε (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),
 • πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές που απαιτούνται για την παροχή των Υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, τα δεδομένα των μεθόδων πληρωμής σας ή τα δεδομένα της κάρτας σας, πληροφορίες που άπτονται των υπηρεσιών που ζητήσατε, κλπ.),
 • τα δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με εμάς μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας),
 • πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας και
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς (για παράδειγμα, μέσω της υπηρεσίας μας που σκοπό έχει την Εξυπηρέτηση Πελατών, κλπ.).

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή Υπηρεσία της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας, ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές Υπηρεσίες.

Ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Διαδικτυακή μας Πλατφόρμα, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

2.1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Αν αποφασίσετε να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτόν ως εγγεγραμμένο χρήστη. Προκειμένου να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού θα πρέπει να μας αποστείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@thecleanitapp.com ζητώντας την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Στη συνέχεια εμείς θα διαγράφουμε το λογαριασμό σας και θα σας ενημερώνουμε με σχετικό email που θα επιβεβαιώνει την απενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

2.2. Παραγγελία Υπηρεσιών καθαρισμού

Η CLEAN i.T σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε υπηρεσίες καθαρισμού μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μας. Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας ως Χρήστης που επιθυμεί τη παραγγελία υπηρεσιών καθαρισμού, τα δεδομένα δε αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. Επιπρόσθετες πληροφορίες που δύνανται να γνωστοποιηθούν οικειοθελώς θα φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη (προαιρετικό πεδίο).

Στο πλαίσιο της εν λόγω Υπηρεσίας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός κινητού τηλεφώνου (κύρια δεδομένα).
 • Τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας σας μέσω διαφόρων μεθόδων γεωπροσδιορισμού που παρέχονται από τις συσκευές κατά το χρόνο της κράτησης, οι συντεταγμένες της έναρξης της διαδρομής σας και του τελικού προορισμού αυτής, οι πληροφορίες για τον τερματικό σας εξοπλισμό (ταυτότητα συσκευής), καθώς και ο επιλεγόμενος από εσάς κωδικός πρόσβασης (σε κρυπτογραφημένη μορφή) ομοίως υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομά σας) μπορούν να καταχωρηθούν είτε κατά το χρόνο εγγραφής σας είτε μπορούν να ληφθούν από εμάς απευθείας από τον τερματικό σας εξοπλισμό (π.χ. ταυτότητα συσκευής, δεδομένα τοποθεσίας). H έγκριση της μετάδοσης των δεδομένων που σχετίζονται με την τοποθεσία σας μέσω του λειτουργικού συστήματος του τερματικού σας εξοπλισμού (smartphone, tablet κλπ.). Χρειαζόμαστε τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας ούτως ώστε οι Συνεργάτες που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τις παραγγελίες σας, να είναι σε θέση να σας εντοπίσουν.

Θα προωθήσουμε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας, το όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και όποια άλλα στοιχεία τυχόν μας παρέχετε μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας στον Συνεργάτη που του έχει ανατεθεί να εκτελέσει τη παραγγελία σας παρέχοντας Υπηρεσίες καθαρισμού για τις οποίες έχει γίνει η κράτηση για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας. Για τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές θα ενημερώνεστε απευθείας μέσω email από εμάς και δεν θα υπάρχει απευθείας επικοινωνία με τον καθαριστή ή τον εκάστοτε Συνεργάτη.

Αφού γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας, το όνομα και τα λοιπά στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα θα τίθενται υπόψη του Συνεργάτη και του καθαριστή για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας και, ειδικότερα, προκειμένου να προσδιοριστεί ότι οι Υπηρεσίες καθαρισμού παρέχονται στο σωστό πρόσωπο κάθε φορά. Ο καθαριστής δεν θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μετά την περάτωση των Υπηρεσιών καθαρισμού.

Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε Υπηρεσίες καθαρισμού μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μας εάν δεν επεξεργαστούμε τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις πληροφορίες που τίθενται προαιρετικά.

2.3. Τιμολόγηση και Πληρωμή

Τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, δεδομένα της τοποθεσίας σας, τηλεφωνικός αριθμός, στοιχεία της παραγγελίας σας και όποια άλλα στοιχεία τυχόν μας παρέχετε μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τα οποία είναι απαραίτητα, θα διαβιβάζονται στον Συνεργάτη που του έχει ανατεθεί να εκτελέσει τη παραγγελία σας, για σκοπούς τιμολόγησης σας, για την εκάστοτε παραγγελία σας.

Μπορείτε να πληρώνετε για παραγγελίες Υπηρεσιών καθαρισμού που πραγματοποιούνται με κράτηση/παραγγελία μέσω της της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μας, μέσω της λειτουργίας πληρωμής που υποστηρίζει η Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας (δηλαδή μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας). Με την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα θα είστε σε θέση να πληρώνετε για την κράτηση/παραγγελία σας χωρίς να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μετρητά μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας. Στη συνέχεια, θα χρεώνουμε το ποσό στο προεπιλεγμένο από εσάς μέσο πληρωμής. Αν παρέχονται τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, αυτά διαβιβάζονται κατά την προσθήκη της εκάστοτε κάρτας στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει συμβληθεί με την εταιρεία μας μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω γνωστοποίηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας σε εμάς, εξαιρουμένων των τελευταίων τεσσάρων ψηφίων της πιστωτικής σας κάρτας, τα οποία διαβιβάζονται στην εταιρεία μας. Αποθηκεύουμε μόνον ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία καρτών για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της εξακρίβωσης.

Στο πλαίσιο της πληρωμής, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

 • Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, οι συντεταγμένες της τοποθεσίας όπου ζητείται η παροχή των Υπηρεσιών καθαρισμού, η χώρα, η γλώσσα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο κωδικός – κλειδί πιστωτικής κάρτας, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στον τερματικό σας εξοπλισμό (ταυτότητα συσκευής, κλπ.).

Δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα μέσα πληρωμής εάν δεν επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

2.4. Πρόληψη της απάτης και ασφάλεια της Διαδικτυακής Πλατφόρμας μας

Προκειμένου να προστατέψουμε τους Πελάτες/Χρήστες μας και την Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας από πιθανές επιθέσεις, παρακολουθούμε συνεχώς τις δραστηριότητες στην Διαδικτυακής μας Πλατφόρμα. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα τεχνικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι ύποπτες συμπεριφορές εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, χρησιμοποιούνται παράλληλα αρκετοί μηχανισμοί παρακολούθησης που εμποδίζουν τους πιθανούς εισβολείς από μια πιθανή πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ημι-αυτοματοποιημένη και μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τον χρήστη να τον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο . Εάν η ημι-αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα για εσάς και δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση hello@thecleanitapp.com. Σε αυτή την περίπτωση, θα αξιολογήσουμε μεμονωμένα την υπόθεσή σας.

2.5. Κουπόνια

Προσφέρουμε συχνά κουπόνια στα πλαίσια των υπηρεσιών μας. Οι λόγοι μπορεί να διαφέρουν. Σκοπός αυτών των κουπονιών είναι να ανταμείβουμε τους Πελάτες/Χρήστες μας και να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την εκπληκτική εμπειρία που προσφέρουμε.

Για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον αριθμό, την αξία και τη συχνότητα χρήσης των κουπονιών, αλλά και να αποφύγουμε την κατάχρηση αυτών, συλλέγουμε διάφορα προσωπικά δεδομένα.

2.6. Διαγωνισμοί

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς απαιτεί τη συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε ήδη δώσει τη συγκατάθεσή σας και θέλετε να την ανακαλέσετε για το μέλλον, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hello@thecleanitapp.com. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας αποκλείσουμε από τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και δεν θα λάβετε περαιτέρω προσκλήσεις. Οι Διαγωνισμοί υπόκεινται επίσης στην παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και σε οποιουσδήποτε τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις μπορεί να προστεθούν στο διαγωνισμό ή το ηλεκτρονικό μήνυμα που το συνοδεύει, με το οποίο αποστέλλεται στους Χρήστες.

2.7. Εξάλειψη σφάλματος, εξυπηρέτηση πελατών και βελτίωση της λειτουργικότητας

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, ο Πελάτης/Χρήστης έχει την δυνατότητα να μας μιλήσει απευθείας μέσω της υπηρεσίας LiveChat αποδεχόμενος την Πολιτική Απορρήτου που του εμφανίζονται κατά την χρήση και συναινώντας στην επεξεργασία των δεδομένων του για τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί μας καλώντας στο +306980044947 ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@thecleanitapp.com . Η CLEAN i.T θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση διευθέτηση των αποριών ή παραπόνων. Για να καταστεί δυνατή η εξάλειψη δυσλειτουργιών στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα, η απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πελατών σχετικά με τη λειτουργικότητα ή τις Yπηρεσίες CLEAN i.T και η προσαρμογή της Διαδικτυακής Πλατφόρμας στις ανάγκες των Πελατών/ Χρηστών, ενδέχεται να επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

• Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα δεδομένα της τοποθεσίας στην οποία ζητείται η παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού και πληροφορίες σχετικά με τον τερματικό σας εξοπλισμό (Ταυτότητα συσκευής, κλπ).

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα ή συγκεντρωτικά παρά προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που τα δεδομένα αυτά κριθούν επαρκή και αναγκαία για τον σκοπό αυτό.

2.8. Ειδήσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές

Θα λάβετε προσφορές και διαφημίσεις από εμάς εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ειδήσεις και εξατομικευμένες προσφορές (διαφήμιση, κουπόνια και προσφορές) και αν έχετε συμφωνήσει στην εμφάνιση ειδήσεων βάσει χρήσης κατά την διαδικασία εγγραφής. Αυτό αφορά τόσο τα μη-εξατομικευμένα (που αποστέλλονται σε όλους τους χρήστες) όσο και τα εξατομικευμένα (που αποστέλλονται μόνο σε εσάς και βάσει ανάλυσης προσωπικών σας δεδομένων που είτε μας έχετε ρητά διαθέσει είτε προέκυψαν από τη χρήση που κάνετε της Διαδικτυακής Πλατφόρμας ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα εντός της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, προωθητικά μηνύματα) στον τερματικό σας εξοπλισμό (smartphone, tablet, Η/Υ, κλπ). Για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις ή προσφορές, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας, και, όπου καθίσταται δυνατό, τις πληροφορίες από τη συσκευή σας, Τα δεδομένα χρήσης αποτελούν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχετε συνδεθεί στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα, τον αριθμό των εγγραφών και των παραγγελιών/κρατήσεων υπηρεσιών καθαριότητας που έχετε κάνει. Βάσει αυτών των δεδομένων, θα λάβετε από εμάς ειδικές προσφορές και διαφημίσεις. Αντίστοιχα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων υποδηλώνει την ανάλυση του προφίλ σας προκειμένου να καθοριστούν οι προτιμήσεις σας και ως εκ τούτου ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις σας κατά την αποστολή των πληροφοριών σε εσάς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, μέθοδοι πληρωμής, ημερομηνία εγγραφής, λεπτομέρειες κατά την σύνδεση, τα δεδομένα τοποθεσίας σας, ταυτότητα της συσκευής (Device ID), ταυτότητα για τους διαφημιστές (IDFA), (Ad-ID, Apple, αναγνωριστικό για τους διαφημιστές), ταυτότητα για τους πωλητές (IFV) (Ad-ID, προμηθευτή ταυτοποίησης), GAID (Google Advertising Identifier), την διεύθυνση IP σας, καθώς και δεδομένα χρήσης (συχνότητα χρήσης, αριθμός εγγραφών και διαδρομών ταξί) περιλαμβανομένων τοποθεσιών παραλαβής και παράδοσης του πελάτη.

Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τις ειδήσεις και τις εξατομικευμένες προσφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε – όπως εύκολα κάνατε και όταν συμφωνήσατε σε αυτό –να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη εξατομικευμένων προσφορών, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο “διαγραφή” (unsubscribe) που παρέχεται στα μηνύματά μας ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις που αφορούν την Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

2.9. Μελέτες και Έρευνες

Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε μελέτες και έρευνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από την κράτηση/παραγγελία Υπηρεσιών καθαρισμού ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο πλαίσιο των μη εξατομικευμένων ή εξατομικευμένων (που αποστέλλονται αποκλειστικά σε εσάς βάσει ανάλυσης της συχνότητας χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου) μελετών και ερευνών που θα αποστέλλονται σε εσάς ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), προωθητικά μηνύματα) και θα ζητάνε τη συμμετοχή σας. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας, σας πληροφορούμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικής, δηλαδή προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες μας. Επιπρόσθετα, διεξάγουμε περιστασιακά έρευνες ποιότητας και προβαίνουμε σε ενέργειες προκειμένου να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε. Για το σκοπό αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(α) του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, μέθοδος πληρωμής, ημερομηνία εγγραφής, τα δεδομένα της τοποθεσίας σας καθώς και τα δεδομένα εγκατεστημένα στη συσκευή σας όπως κατάλογος εγκατεστημένων στη συσκευή σας εφαρμογών).

Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορείτε — όπως εύκολα κάνατε και όταν συμφωνήσατε σε αυτό — να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο “διαγραφή” (unsubscribe) που παρέχεται στα μηνύματά μας ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις που αφορούν την Διαδικτυακή Πλατφόρμα μας.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

2.10. Webtracking (Παρακολούθηση Ιστού)

α) Google Analytics (Αναλυτικά Στοιχεία Google)

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics, μία υπηρεσία αναλύσεων στοιχείων του διαδικτυακού ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, cookies εγκαθίσταται στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το cookies σχετικά με τη χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε διακομιστές (servers) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας από εσάς, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της Διαδικτυακής Πλατφόρμας για τους διαχειριστές της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και παρέχοντας λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Διαδικτυακής Πλατφόρμας και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο της Διαδικτυακής Πλατφόρμας. Η Google δεν θα συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που έχει στην κατοχή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect .

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων:

Εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας, μπορείτε να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και την χρήση δεδομένων με τη λήψη και την εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβιβάζουμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας και της τοποθεσίας σας) στους καθαριστές και τους εκάστοτε Συνεργάτες μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και προκειμένου να παρασχεθούν σε εσάς οι Υπηρεσίες καθαρισμού που έχετε παραγγείλει.

Ζητάμε από τους Συνεργάτες και τους καθαριστές να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω πληροφορία αποκλειστικά για την παροχή της απαιτούμενης Υπηρεσίας καθαρισμού, και να μην την αποθηκεύουν για σκοπούς πέρα από την Υπηρεσία που παρέχουν. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς. Όταν διαβιβάζουμε πληροφορίες στους Συνεργάτες, οι περιορισμοί χρήσης και διαβίβασης που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν θα ισχύουν για αυτούς. Παρά το γεγονός ότι ενθαρρύνουμε τους Συνεργάτες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πρακτικές απορρήτου, πολιτικές απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των Συνεργατών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον καθαριστή θα πρέπει να στρέφονται άμεσα κατά αυτού. Ορισμένοι Συνεργάτες μπορούν επίσης να διαχειρίζονται τις δικές τους ιστοσελίδες. Η CLEAN i.T δεν ευθύνεται για τον τρόπο που οι Συνεργάτες τυχόν συλλέγουν και επεξεργάζονται αυτοτελώς και αυτοβούλως τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων.

Επιπλέον, προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορούμε επίσης να διαβιβάσουμε ή να παραχωρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, όπως:

 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • φορείς ανίχνευσης και πρόληψης για την καταπολέμηση της απάτης,
 • πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών,
 • πάροχοι υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη πελατών,
 • συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ.

Οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στην επεξεργασία των συναλλαγών, στην ικανοποίηση των αιτήσεων για πληροφορίες, στην λήψη και στην αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας, στην ενημέρωση των καταλόγων μάρκετινγκ, στην ανάλυση δεδομένων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της CLEAN i.T και τους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό στο πλαίσιο που απαιτείται για την ορθή εκτέλεση των Υπηρεσιών καθαρισμού που έχετε παραγγείλει.

Για λόγους αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, ορισμένοι από τους Παρόχους αυτούς βρίσκονται σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η CLEAN i.T ωστόσο μεριμνά να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις (safeguards) για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η διαβίβαση να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους σε σχέση με πιθανή ή πραγματική πώληση της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή τα περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, περίπτωση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με τους χρήστες μας μπορεί να αποτελούν ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Θα απαντήσουμε επίσης σε αιτήματα για προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας κοινοποιείται.

4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

4.1. Δικαίωμα πρόσβασης- έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε.

4.2. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης– ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο “διαγραφή” (unsubscribe) που παρέχεται στα μηνύματά μας ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις που αφορούν τον Διαδικτυακό Τόπο μας.

4.3. Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα μόνοι σας online ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας.

4.4. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων — υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

4.5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας — έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου:

4.5.1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·

4.5.2. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·

4.5.3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή

4.5.4. Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

4.6. Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία – δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο.

Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Σταθερό Τηλέφωνο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο hello@thecleanitapp.com

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση ταυτότητας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεν δεχόμαστε εγγραφές που έχουν υποβληθεί από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, και δεν θα συλλέξουμε ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε συνειδητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Με τη λήψη και την εγγραφή σας στην εφαρμογή, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η CLEAN i.T χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους προστασίας των δεδομένων προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

Καθώς τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ασφαλή, συμπεριλαμβανομένης ισχυρής κρυπτογράφησης, περιορισμού πρόσβασης και εκτεταμένης λειτουργίας καταγραφής και ελέγχου στα συστήματα παραγωγής μας. Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε διαδικασίες για να διατηρούμε τα αρχεία σε έντυπη μορφή φυσικά ασφαλή. Εκπαιδεύουμε επίσης τακτικά το προσωπικό μας ως προς την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Όταν η CLEAN i.T αναθέτει σε κάποιον τρίτο ως εκτελούντα την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων) να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, ο εν λόγω εκτελών την επεξεργασία θα επιλεγεί προσεκτικά και θα παρουσιάσει πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών το ΓΚΠΔ συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ασφάλεια της επεξεργασίας.

Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

7. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

Για παράδειγμα:

 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς σας και της αποφυγής παραβατικών συμπεριφορών και απάτης), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να συμμορφωθούμε με αυτήν την υποχρέωση·
 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας (όπως προκειμένου να διασφαλίσουμε ανά πάσα στιγμή ότι ο Διαδικτυακός Τόπος λειτουργεί σωστά), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα παρέχουμε την Υπηρεσία και για μερικά χρόνια στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση.

Η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, ποικίλει ανάλογα με την χρήση τους, και εξαρτάται από τη φύση και/ή το είδος των πληροφοριών και των σκοπών επεξεργασίας τους. Τα περισσότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το λογαριασμό ενός Χρήστη για τις υπηρεσίες της CLEAN i.T, θα διαγράφονται μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημέρα που ο Χρήστης διαγράψει τον λογαριασμό του από την Διαδικτυακή Πλατφόρμα της CLEAN i.T. Ακολούθως, ένα μέρος των ως άνω προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το λογαριασμό ενός Χρήστη για τις υπηρεσίες της CLEAN i.T και/ή μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και της CLEAN i.T, θα διατηρούνται στις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο η επεξεργασία τους ή είναι εύλογα αναγκαία και/ή απαραίτητα για τις νομικές μας υποχρεώσεις ή τα νόμιμα συμφέροντα μας (όπως για παράδειγμα, η διαχείριση αξιώσεων). Εντούτοις, όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το λογαριασμό Χρήστη για τις υπηρεσίες της CLEAN i.T, θα διαγράφονται εντός της χρονικής περιόδου των 10 ετών από την ημέρα διαγραφής του λογαριασμού του Χρήστη από την Διαδικτυακή Πλατφόρμα της CLEAN i.T., με εξαίρεση των περιπτώσεων νομικών διατάξεων (π.χ. περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας) που απαιτούν τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων για περίοδο έξι ετών και υπό προϋποθέσεις και μέχρι 20 έτη.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή για να συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (για παράδειγμα, μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου ή προωθητικής ειδοποίησης/push notification) ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στο Διαδικτυακό Τόπο μας.

9. COOKIES

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Διαχείρισης Cookies, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, για σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα Cookies.